Biblia Bot

Dodaj biblijnego bota na swój serwer

Biblia to bot, który umożliwia czytanie Biblii w wielu językach, co pozwala na dogłębne badanie różnic między tekstami oryginalnymi a ich tłumaczeniami. Zawiera on przekłady Pisma Świętego w języku polskim, angielskim, łacińskim, greckim i hebrajskim.

Zaproś bota na serwer

Lista komend

Poniżej znajdziesz listę slash komend bota biblijnego:

/help - instrukcja obsługi bota


/setversion [przekład] - ustawia domyślny przekład Pisma Świętego. Aby ustawić domyślny przekład Pisma Świętego należy wpisać jego skrót. Wszystkie skróty przekładów są dostępne w /versions


/search [słowo(a)] - służy do wyszukiwania fragmentów Biblii zawierających określone słowo(a)


[księga] [rozdział]:[werset-(y)] [przekład] - schemat komendy do uzyskania fragmentów z Biblii. Jeśli użytkownik chce uzyskać fragment z danego przekładu Pisma Świętego należy podać jego skrót. Przykład: Jana 3:16-17 BG. Jeśli użytkownik ustawił sobie domyślny przekład Pisma Świętego to nie trzeba podawać jego skrótu.


/versions - pokazuje dostępne przekłady Pisma Świętego


/information - wyświetla informacje o bocie


/updates - wyświetla informacje o aktualizacjach bota


/invite - umożliwia dodanie bota na swój serwer


/contact - zawiera kontakt do autora bota

Zapraszam na moje profile społecznościowe!